Dự báo thời tiết Gia Lai 29.7.2023

Dự báo thời tiết Gia Lai hôm nay: Chất lượng không khí đạt chuẩn, khả năng có mưa 80%.

DỰ BÁO THỜI TIẾT THEO GIỜ HÔM NAY

Dự báo thời tiết Gia Lai 29.7.2023
Dự báo thời tiết Gia Lai 29.7.2023
Dự báo thời tiết Gia Lai 29.7.2023

DỰ BÁO THỜI TIẾT GIA LAI 10 NGÀY TỚI

Dự báo thời tiết Gia Lai trong 10 ngày tới từ ngày 24.7.2023 đến 1.8.2023

BLOG DU LỊCH GIA LAI - KON TUM